Test menustructuur Luna Bodymindtrainingen

ACTIVITEITEN

Yvette Vermeer van Luna Bodymind Trainingen geeft training, coaching en advies met betrekking tot:
-
Empowerment van vrouwen in reguliere privé- en werksituaties;
- Empowerment van vrouwen met codependency en/of een relatieverslaving
;
- Empowerment van vrouwen die mikpunt zijn of geweest zijn van geweld door hun partner of ex-partner.

Ik werk voor particulieren en voor organisaties in met name onderwijs, zorg, welzijn, hulpverlening, kinderopvang; voor vrouwennetwerken en voor ketenpartners Huiselijk Geweld / Partnergeweld.

Voor zelfstandig ondernemers, freelancers en particulieren zijn de bij-/nascholingskosten geheel of gedeeltelijk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting als studie- of opleidingskosten.

Voor particulieren is vergoeding van de kosten van individuele lichaamsgerichte sessies soms mogelijk via zorgverzekeraar, werkgever, gemeente of uitkeringsinstantie.

Als ELW-trainer is Yvette lid van Beroepsvereniging BeTTEL en Registertherapeut BCZ. 
Copyright 2009 | Luna Bodymind Trainingen | Disclaimer | Sitemap | Colofon | Algemene Voorwaarden